Laiemad kalibreerimisvõimalused temperatuuri valdkonnas

 

AS Metrosert pakub akrediteeritud kalibreerimisteenust varasemaga võrreldes laiemas temperatuurivahemikus (‑80...+1100) °C. Temperatuurimõõtevahendeid on võimalik kalibreerida nii laboris kui ka kliendi juures kohapeal. Madalamatel temperatuuridel välja arendatud teenus on eelkõige vajalik haiglatele, toiduohutusega tegelevatele ametitele, biotehnoloogia uurimisasutustele ja tootmisettevõtetele ning toiduainetööstuse ettevõtetele.

 

Kalibreerimisteenuseid on laiendanud ka Metroserdi riigietaloni labor kasutades rahvusvahelise temperatuuriskaala ITS-90 kinnispunkte. Viie uue kinnispunktiga (Hg, H2O, Ga, Sn, Zn) suudame katta klientide vajadusi täpseimate mõõtmiste järele temperatuuridel (‑38,8344; 0,01; 29,7646; 231,928; 419,527) °C. Täpseimad temperatuurimõõtmised on suunatud teadus- ja arendusasutustele, laboritele ja elektroonikatööstusele.

 

AS Metrosert pakub Eestis kõige laiemas temperatuuripiirkonnas ja väikseima määramatusega akrediteeritud mõõteteenuseid.

 

Täiendava info saamiseks palume pöörduda mõõtevaldkonna spetsialist-etalonihoidja, Kristjan Tammik’u poole (telefon 681 4806, e-post kristjan.tammik@metrosert.ee).

 

AS Metrosert