Metrosert on teavitatud asutus vedelike mõõtesüsteemide vastavushindamise valdkonnas

 

Metrosert on nüüdsest teavitatud asutus lisaks kaaludele ja dimensioonimõõtevahenditele ka vedelike mõõtesüsteemide vastavushindamise valdkonnas. Taotlus kinnitati Euroopa Komisjoni poolt septembris 2016 vastavalt MID (Measuring Instrument Directive, 2014/32/EL) nõuetele. Vastavalt Mõõteseadusele on teavitatud asutus vastavushindamisasutus, kellele on antud õigus teha mõõtevahendite vastavushindamise toiminguid. Sisuliselt asendavad need MID-i alusel turule lastavate mõõtevahendite korral esmataatluse ja kehtivad kogu Euroopas.

 

Vedelike mõõtesüsteemide alla kuuluvad näiteks kütusetankurid ja arvestitel põhinevad mõõtesüsteemid naftaterminalides või paakautodel. Vedelike mõõtesüsteemide vastavushindamise teenus ongi eelkõige vajalik naftatoodete käitlemisega tegelevatele ettevõtetele, aga ka alkoholi ja muude vedelike (v.a. vee) käitlejatele. Varasemalt pidid ettevõtted selliste mõõtesüsteemide kasutuselevõtmisel kutsuma kohale teavitatud asutuse esindaja mõnest teisest Euroopa riigist, kuna reeglina on selliste mõõtesüsteemide puhul vajalik osa vastavushindamise menetlustest teostada pärast paigaldamist kohapeal. Nüüdsest pakub seda teenust ka Eesti metroloogia keskasutus - AS Metrosert.

 

Teenuse osas annab täpsemat infot Koit Uustalu, AS Metrosert Tallinna labori juht (e-post: koit.uustalu@metrosert.ee; telefon: 681 4829, 526 5198).

 

AS Metrosert