Teadusartikkel „Effect of Keysight 3458A Jitter on Precision of Phase Difference Measurement“

 

Novembris 2016 ilmus teadusajakirjas IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement (Vol. 65, No. 11, pp. 2595-2600) artikkel „Effect of Keysight 3458A Jitter on Precision of Phase Difference Measurement („Digitaalmultimeetri Keysight 3458A sisegeneraatori värina mõjust faasierinevuse mõõtmise täpsusele”). Teadusartikli autoriteks on Andrei Pokatilov (AS Metrosert, teadur-etalonihoidja), Toomas Kübarsepp (AS Metrosert, teadus-arendusdivisjoni juht) ja Viktor Vabson (nüüdseks Tartu Observatoorium, teadur).

 

Artiklis on kirjeldatud uudset meetodit faasierinevuse mõõtmisel kasutades digitaalmultimeetrit Keysight 3458A. Meetod põhineb kahe digitaalmultimeetri (DMM) sünkroniseerimisel kasutades sobivalt valitud diskreetimissammuga välist allikat, mis vähendab seadmete sisegeneraatoritest tuleneva lõpliku lahutusvõime mõju mõõtesüsteemi toimimisele. Kasutades uudset meetodit kõrgematel sagedustel kui 1 kHz võib faasierinevuse standardhälvet vähendada ligi 20 korda võrreldes tavapäraste meetoditega DMM sünkroniseerimisel. Meetod on kasutatav näivtakistuse, elektrivõimsuse ja selle kvaliteediparameetrite mõõtmisel digitaaltehnikaga, mille juures on faasierinevuse täpne mõõtmine ülimalt oluline. Kirjeldatud meetod arendati välja Eesti metroloogia keskasutuse, AS-i Metrosert riigietaloni elektrilaboris.

 

Teadusartikkel on lisaks nimetatud ajakirjale leitav digitaalsena SIIT