Pakume tööd MÕÕTETEHNIKULE Tallinna laboris (konkurss kuni 30.05.2014)

 

AS Metrosert on Eesti metroloogia keskasutus. Tegemist on riigile kuuluva äriühinguga, mis pakub metroloogia- ja sertifitseerimisalaseid teenuseid ja koolitusi, hoiab ja arendab riiklikke mõõteetalone ning esindab Eestit rahvusvahelises metroloogia-alases koostöös. Metroserdi allüksus Eesti Proovikoda on ainuõiguslik väärismetalltoodete standardproovi tõendaja Eestis ja väärismetalltoodete nimemärgiste riikliku registri volitatud töötleja. Metroserdi laborid asuvad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis.

 

Otsime Metroserdi Tallinna laborisse uut tublit inimest

MÕÕTETEHNIKU AMETIKOHALE

rõhu ja pikkuse valdkondades

 

Töö sisuks on mõõtevahendite kalibreerimine ja taatlemine ning sellega seonduva dokumentatsiooni vormistamine.

 

Sobiv kandidaat:

- on tehnilises valdkonnas kesk-eri või kõrgharidusega (näiteks mehhaanika, automaatika, füüsika vms erialal; kõrgharidus võib olla omandamisel);

- omab eelist, kui on varasemalt töötanud erinevate mõõtevahenditega;

- omab eelist, kui on varasemalt kokku puutunud inimeste ja protsesside juhtimisega;

- valdab eesti keelt kõnes ja kirjas, vene ja inglise keelt suhtlustasandil, suudab lugeda ja mõista inglisekeelset tehnilist teksti;

- on hea tervise ja füüsilise vormiga ning on valmis vajadusel töötama välitingimustes;

- omab autojuhtimisõigust ja -kogemust B-kategooria sõiduki juhtimisel;

- on heal tasemel arvutikasutaja;

- soovib õppida ja end erialaselt arendada;

- on aus, täpne, hea suhtlemis- ja tähtaegadest kinnipidamise oskusega;

- on valmis lähetusteks Eesti piires.

 

Ettevõte pakub:

- karjääriperspektiivina võimalust liikuda edasi mõõtevaldkonna spetsialisti ametikohale (rõhu ja pikkuse valdkondades);

- vajalikku tööalast välja- ja täiendõpet;

- stabiilset töösuhet;

- kindlat ja kogemustega kasvavat töötasu ning motiveerivat tulemustasusüsteemi;

- väljakujunenud organisatsioonikultuuri ja soodustusi;

- häid töötingimusi uues büroohoones ja kaasaegsetes laborites Tallinnas Mustamäel (aadressil Teaduspargi 8, Tallinn).

 

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.

 

Kandideerimiseks palume saata CV kaaskirjaga hiljemalt 30. maiks 2014 (ka) e-posti aadressile: piret@metrosert.ee

Lisainfot pakutava töö kohta on võimalik küsida samalt e-posti aadressilt.