26.-27.02.2014 Toiduohutuse juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus


Hea koolitushuviline!

 

AS Metrosert korraldab 26.-27. veebruaril 2014 toiduohutuse juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolituse.

 

Koolituse eesmärgiks on anda koolituses osalenutele teadmised ja oskused oma ettevõtetes siseauditite edukaks ja efektiivseks läbiviimiseks lähtudes toiduohutuse juhtimissüsteemi ISO 22000:2005 nõuetest.

Koolitus on mõeldud toitu käitlevate ettevõtete potentsiaalsetele ja juba tegutsevatele siseaudiitoritele ning nende ettevõtete juhtidele ja spetsialistidele, kellele on oluline ja vajalik vastavate teadmiste täiendamine.

 

Koolituse sisu

Koolituse esimesel päeval keskendutakse standarditele ISO 22000:2005 ning antakse ülevaade auditi standardist ISO 19011.

Koolituse teisel päeval jagatakse infot juhtimissüsteemidega seonduva dokumentatsiooni ja auditite läbiviimise protsessi kohta. Mõlemal päeval toetavad teoreetilisi teadmisi grupitööd ja arutelud.

Koolituse ajakava on esitatud alljärgnevalt.

 

Esimene koolituspäev

09:45-10:00

Kogunemine ja hommikukohv

10:00-11:45

Sissejuhatus, terminoloogia

Standardi ISO 22000:2005 nõuete tõlgendamine

Ülesanne: Ohuanalüüsi läbiviimine

11:45-12:30

Lõuna

12:30-14:30

Standardi ISO 22000:2005 nõuete tõlgendamine

Ülesanne: Arusaam 22000:2005 standardist

14:30-14:45

Kohvipaus

14:45-16:00

Auditi standard ISO 19011, auditite liigid

Kriteeriumid audiitoritele

Auditite planeerimine

Auditi programm/ajakava

Auditi kontroll-lehed

Grupitöö: Auditi kontroll-lehe vormi ja auditi programmi/ajakava vormi vastavuse hindamine

Auditi protseduurile esitatavad nõuded

Grupitöö: auditi protseduuri vastavuse hindamine

Teine koolituspäev

09:45-10:00

Kogunemine ja hommikukohv

10:00-11:45

Juhtimissüsteemi dokumentatsioon

Dokumentatsiooni ülevaatus

Grupitöö: Dokumentatsiooni ülevaatus, küsimustiku ja auditi ajakava kootamine

Avakoosolek

Auditi läbiviimine

Auditi tulemuste analüüsimine

Grupitöö: Mittevastavuste tuvastamine ja dokumenteerimine

11:45-12:30

Lõuna

12:30-14:00

Grupitöö: Auditi läbiviimine

14:00-14:15

Kohvipaus

14:15-16:00

Grupitöö: Auditi tulemuste sõnastamine

Auditi aruanne, tulemuste esitamine

Grupitöö: Auditi aruande koostamine, tulemuste esitamine

Auditi järeltegevused

Kokkuvõte, arutelu, tunnistuste väljastamine

Koolituse läbiviija on Metroserdi juhtaudiitor Kai Abram, kes töötab Metroserdis 2010. aasta sügisest. Tema tööks on juhtimissüsteemide sertifitseerimis- ja järelevalveauditite teostamine. Varasemalt on ta töötanud erinevates organisatsioonides ka kvaliteedijuhi ja konsultandina ning omab koolitaja kogemust. Kai võib tegutseda ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, kinnispakkide täitekoguse tagamise süsteemi ja bioloogilise puhtuse tagamise süsteemi sertifitseerimisauditite juhtaudiitorina. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli tehnoloogiainsenerina ning on ennast pidevalt täiendanud juhtimissüsteemide valdkonnas.

 

Koolitus toimub Metroserdi büroos, aadressil Teaduspargi 8 Tallinn. Metrosert asub Mustamäel, Mehhatroonikumi hoones.

 

Koolituse maksumus on 195 eurot ühe osaleja kohta. Hinnale lisandub käibemaks.

Kahe või enama osaleja korral ühest organisatsioonist on hinnasoodustus -10% koolituse tavahinnast iga osaleja kohta. Hind sisaldab jaotusmaterjali, tunnistust ja kohvipause. Koolitusel osalemise eelduseks on arve tähtaegne tasumine.

Lõunapausi ajal on võimalik külastada samas hoones asuvat kohvik-bistrood AlMare. Lõuna maksumus ei sisaldu koolituse hinnas.

NB! Kui pärast registreerumist selgub, et Teil ei ole võimalik koolitusel osaleda, palume meid sellest e-kirja teel teavitada vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse algust. Sellisel juhul tagastatakse Teile koolituse maksumus. Hilisemal loobumisel ei kuulu koolituse maksumus tagastamisele.

 

Toiduohutuse juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitusele registreerumiseks palume saata oma osalemissoov e-posti aadressile koolitus@metrosert.ee hiljemalt 19.02.2014 (ka) edastades meile oma ees- ja perekonnanime, ametikoha nimetuse, telefoninumbri, e-posti aadressi, organisatsiooni nime ja aadressi. Esitatud andmete põhjal koostatakse ja edastatakse Teile arve.

Koolitusele registreerumine on võimalik ka läbi Metroserdi kodulehel oleva registreerumisvormi siin.

 

Koolitusega seonduvate küsimuste korral võtke palun meiega ühendust e-posti (koolitus@metrosert.ee) või telefoni (681 4830) teel.

 

Juhul kui soovite toiduohutuse juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitust korralda eraldi oma organisatsiooni töötajatele, palume pakkumise saamiseks pöörduda samadel kontaktidel.

 

Kohtumiseni koolitusel!

 

AS Metrosert