Vee kolmikpunkti rakk, milles vee kolme faasi tasakaal esitab temperatuuri 0,01°C.

Definitsioon

kelvin, termodünaamilise temperatuuri ühik, on 1/273,16 vee kolmikpunkti termodünaamilisest temperatuurist (13. CGPM, 1967)

 

Skaala realiseerimine

Temperatuuri riigietaloni skaala realiseeritakse mõõtepiirkonnas (-40...+400) °C, kasutades etalonplaatinatakistustermomeetrite gruppi. Vt kinnitatud riigietalonide nimistut.

 

Seadmed ja võimalused

Kalibreerimisteenuseid osutatakse etalontermomeetritega Isotech SPRT – 670SH ja Hart Scientific 5682, termostaatidega Hart Scientific 7012, Hart Scientific 7341 ja Isotech 915, vee kolmikpunkti rakkudega ja täppismõõtesildadega ASL F700B ja MI6010.

 

Kalibreeritakse termomeetreid rahvusvahelise temperatuuriskaala ITS-90 kohases vahemikus (-80...+420) °C mõõtemääramatusega (1...40) mK.

 

Lisainfo

Kristjan Tammik
Telefon: 681 4806
E-post: kristjan.tammik@metrosert.ee