Otsmõõdud pikkusekomparaatoris UPC-100, millega on võimalik kalibreerida otsmõõte nimiväärtusega kuni 100mm..

Definitsioon

meeter on tee pikkus, mille valgus läbib vaakumis 1 / 299 792 458 sekundi jooksul (17. CGPM, 1983)

 

Skaala realiseerimine

Pikkuse riigietaloni skaala realiseeritakse mõõtepiirkonnas 0,5 mm kuni 500 mm otsmõõtude abil. Vt kinnitatud riigietalonide nimistut.

 

Seadmed ja võimalused

Kalibreerimisteenust osutatakse nelja otsmõõtude komplekti ja täppiskomparaatoritega UPC-100 ja UPC-500.

Kalibreeritakse standardi ISO 3650:1998(E) kohaseid K või 0 klassi otsmõõtusid vahemikus:

  • 0,5 mm kuni 100 mm laiendmääramatusega (0,05 + 0,5L) µm
  • 100 mm kuni 500 mm laiendmääramatusega (0,2 + 0,9L) µm

 

Lisainfo

Holger Kruusla
Telefon: 681 4803
E-post: holger.kruusla@metrosert.ee

 

Toomas Kübarsepp
Telefon: 681 4806
E-post: toomas.kubarsepp@metrosert.ee