AX1006
Automaatkomparaator AX1006.

Definitsioon

kilogramm on massiühik, mis on võrdne rahvusvahelise kilogrammi prototüübi massiga (3. CGPM, 1901)

 

Skaala realiseerimine

Massi riigietaloni skaala realiseeritakse piirkonnas 1 mg kuni 50 kg, kasutades 1 kg etalonvihtide gruppi ja täppiskomparaatorit. Vt kinnitatud riigietalonide nimistut.

 

Seadmed ja võimalused

 

Kalibreerimisteenust osutatakse automaatkomparaatoritega AX107H, AX1006 ja AX64004; täppiskaaludega UMT 5 ja AX504 ja etalonvihtidega.

 

Kalibreeritakse OIML soovituse R111-1 kohaseid vihte vahemikus E1 kuni F1 laiendmääramatusega

2 μg kuni 15 mg.

 

Lisainfo

Allar Pärn
Telefon: 681 4805

Mobiil: +372 5388 9335
E-post: allar.parn@metrosert.ee