13.02.2014 „Interdistsiplinaarne metroloogia“ - füüsikaõpetajate täiendkoolituse 3. moodul

 

Füüsikaõpetajate täiendkoolituse 3. moodul „Interdistsiplinaarne metroloogia“ toimub neljapäeval, 13. veebruaril 2014.

 

Lähtudes gümnaasiumi loodusainete riikliku õppekava füüsika kursuste osast pani Metroserdi teadus-arendusdivisjon kokku kolmest moodulist koosneva füüsikaõpetajate täiendkoolituse programmi. Eesti metroloogia keskasutuse eesmärgiks antud programmi koostamisel oli füüsika ainevaldkonnas hariduse kvaliteedi, õpetajate ja seeläbi ka õpilaste huvi ja teadlikkuse tõstmine. Soovime oma programmiga pakkuda õpetajatele vajalikku lisainfot (ka praktiliste tööde läbiviimisega seoses), mis aitaksid füüsikatunde huvitavamaks muuta ning toetada teoreetiliste teadmiste sidumist praktilise eluga. 

 

13. veebruaril toimuv moodul „Interdistsiplinaarne metroloogia“ keskendub füüsika ja teiste valdkondade sidususe selgitamisele lähtudes riikliku õppekava ühest eesmärgist, et füüsikaõpe koos teiste õppeainetega aitaks õpilastes kujundada terviklikku maailmapilti ja keskkonda säästvat hoiakut ning analüüsioskust. Kolmanda mooduli käigus toimub ka ekskursioon Metroserdi Tallinna laboris.

 

Koolituse ajakava ja käsitletavad teemad

09:45-10:00

Kogunemine ja hommikukohv

10:00-11:30

Kasvuhoonegaaside tekitamine Eesti näitel

Osoonikihi paksuse mõõtmine Dobsoni meetodil

11:30-12:00

Lõuna

12:00-13:30

Elulised mõõtmised: Majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud määrus nr 104*

Toodete, teenuste ja süsteemide sertifitseerimine

13:30-14:30

Ekskursioon Metroserdi Tallinna laboris

*Mõõteseaduse § 7 lõike 3 alusel on kehtestatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus „Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad“ (vastu võetud 12.12.2006 nr 104).

 

Koolituse läbiviijad on Metroserdi teadus-arendusdivisjoni töötajad Toomas Kübarsepp, Dr Tech (teadus-arendusdirektor), Andrei Pokatilov, PhD (teadur-etalonihoidja), Viktor Vabson, PhD (teadur-etalonihoidja) ja Kaarel Simson, MSc (etalonihoidja). Koolitus viiakse läbi eesti keeles.

 

Koolitus toimub Metroserdi büroos, aadressil Teaduspargi 8 Tallinn. Metrosert asub Mustamäel, Mehhatroonikumi hoone II korrusel. Maja kõrval on parkimisvõimalus ning tagatud on hea ligipääs ühistranspordiga.

 

Koolituse maksumus ühele osalejale on 35 eurot. Hinnale lisandub käibemaks. Hind sisaldab jaotusmaterjale, tunnistust ja kohvipause. Koolitusel osalemise eelduseks on arve tähtaegne tasumine.

 

Lõunapausi ajal on võimalik külastada samas hoones asuvat kohvik-bistrood AlMare. Lõuna maksumus ei sisaldu koolituse hinnas.

 

Täiendkoolituse esimese ja teise mooduli tugevustena tõid osalenud õpetajad välja järgmise: praktilisus, koolitajate väga head teadmised ja head näited, edasises õpetajatöös hästi kasutatavad materjalid ja uued teadmised, sõbralik õhkkond, huvitav toimumiskoht (sh võimalus tutvuda näituse ja ajalooliste etalonidega).

 

Füüsikaõpetajate täiendkoolituse kolmandas moodulis osalemiseks palume täita registreerumisvorm* hiljemalt 10.02.2014 (ka).  

*Registreerumisvormis esitatud andmete põhjal koostame ja edastame Teile arve.

 

NB! Kui pärast registreerumist selgub, et Teil ei ole võimalik koolitusel osaleda, palume meid sellest e-kirja teel teavitada vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse algust. Sellisel juhul tagastatakse Teile koolituse maksumus. Hilisemal loobumisel ei kuulu koolituse maksumus tagastamisele.

 

Koolitusega seonduvate küsimuste korral võtke palun meiega ühendust e-posti (koolitus@metrosert.ee) või telefoni (681 4830) teel.

 

Kohtumiseni koolitusel!

 

AS Metrosert