Alalispingeetalonid ja mõõtevahendid; etaloni süda – kuus Zener-tüüpi etalonpingeallikat asuvad eraldi moodulis.

definitsioon

amper on selline konstantne elektrivoolu tugevus, mis kulgedes kahes sirges, paralleelses, lõpmatu pikas, kaduvväikese ringikujulise ristlõikega, vaakumis teineteisest ühe meetri kaugusele paigutatud juhtmes tekitab nende juhtmete vahel jõu 2·10-7 njuutonit juhtme meetri kohta (9. CGPM, 1948)

 

Skaala realiseerimine

Elektrivoolu tugevuse ühik esitatakse alalispinge ühiku, voldi ja takistuse ühiku, oomi kaudu. Alalispinge ühik volt realiseeritakse Zener-tüüpi etalonpinge allikatega tugiväärtusel 10 V. Elektrilise takistuse ühik oom realiseeritakse täppistakistite grupiga piirkonnas 1 mΩ kuni 10 kΩ. Vt kinnitatud riigietalonide nimistut.
 

Seadmed ja võimalused

Kalibreerimisteenust osutatakse etalonpinge allikatega Fluke 7000, täppistakistitega Tinsley 5685, täppismultimeetriga Fluke 8508A, automaatse mõõtesillaga MI 6010B ning multifunktsionaalse kalibraatoriga Fluke 5720A.

Alalispinge mõõtevahendeid kalibreeritakse piirkonnas 10 mV kuni 1 kV suhtelise laiendmääramatusega (1...20)·10-6.
Takistuse mõõtevahendeid kalibreeritakse piirkonnas 1 mΩ kuni 10 kΩ suhtelise laiendmääramatusega (1..5)·10-6.

 

Lisainfo

Andrei Pokatilov
Telefon: 681 4806
E-post: andrei.pokatilov@metrosert.ee