ÜLDIST

Taasiseseisvunud Eesti Vabariigi esimesed riigietalonid - massi ja pikkuse etalon - kinnitati majandusministri määrusega 7. märtsil 2001. Riigi temperatuurietalon kinnitati 19. jaanuaril 2005 ja alalispinge ning elektrilise takistuse etalonid 12. mail 2006. Eesti Vabariigi mõõteetalonide säilitamine ja arendamine on usaldatud Eesti metroloogia keskasutusele ja riigietaloni laborile AS Metrosert.


RIIGIETALONI LABOR

 • Kindlustab mõõtmiste jälgitavuse
 • Toetab mõõtevõime arengut
 • Korraldab siseriiklikke võrdlusmõõtmisi ja osaleb rahvusvahelistes võrdlusmõõtmistes
 • Kogub mõõtealast kompetentsi ja levitab seda ühiskonnas
 • Osutab täppistasemel kalibreerimisteenuseid kõikidele klientidele võrdsetel alustel

 

SÄILITAMINE JA ARENDAMINE

Riigietalone säilitab ja arendab Metrosert vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga sõlmitud lepingule ja metroloogiateenuse vajaduse regulaarsetele uuringutele.

 Teenuste arenduse prioriteetideks on:

 •           Väikeste vihtide (< 1 mg) mõõtmine,

 • Pikkusega seotud mõõtmiste automatiseerimine 3D‑mõõtemasinal,
 • Kindla temperatuuriga kinnispunktide (Hg, Sn, Zn) rakendamine temperatuuriskaala esitamisel,
 • Vahelduvvoolu suuruste täppismõõtmiste usaldusväärsuse kindlustamine.

 

 JÄLGITAVUS JA USALDUSVÄÄRSUS 

Eesti Vabariigi riigietalonid on rahvusvaheliselt sekundaartasemel, st nende koosseisu kuuluvad mõõtevahendid on kalibreeritud primaarlaboris. Primaarlaboris realiseeritakse mõõtühikud definitsiooni järgselt. Metroserdi kalibreerimisteenused riigietalonidega on akrediteeritud EAK poolt.

 

Metrosert on Euroopa metroloogiainstituute ühendava assotsiatsiooni EURAMET e.V. täisliige ja ühinenud Meetrikonventsiooni raames vastastikuse tunnustamise leppega CIPM MRA.

 

EURAMETi tehnilistes komiteedes on Eesti kontaktisikuteks Metroserdist:

 • Peaassamblee delegaat Toomas Kübarsepp

 • Peaassamblee delegaadi asendusliige Andrei Pokatilov

 • Kvaliteedi valdkonnas Indrek Odrats

 • Võimekuse tõstmise valdkonnas Lauri Lillepea

 • Pikkuse mõõtmise valdkonnas Holger Kruusla

 • Elektriliste suuruste mõõtmise valdkonnas Andrei Pokatilov

 • Temperatuuri mõõtmise valdkonnas Kristjan Tammik

 • Massi mõõtmise valdkonnas Allar Pärn

 • Rõhu mõõtmise valdkonnas Andrii Vytvytskyi

 • Jõu mõõtmise valdkonnas Koit Uustalu

 • Foto- ja radiomeetria mõõtmise valdkonnas Toomas Kübarsepp.

Metrosert on osalenud 58 EURAMET/EUROMET projektis.

EURAMET-i raames osaletud projektide nimekiri on kättesaadav SIIT

 

PUBLIKATSIOONID

Mass


Temperatuur

 

Elektrilised suurused

Muud