Metrosert on koostööpartner HORISONT 2020 rahvusvahelises metroloogiaprojektis tulevikufotomeetria valdkonnas

 

01. septembril 2016 alustas AS Metrosert rahvusvahelist koostööd metroloogia arendusprojektis „Future photometry based on solid-state lighting products“ EURAMET EMPIR* (European Metrology Programme for Innovation and Research) programmi raames.

 

Projekti lühinimeks on PhotoLed ja selle eesmärk on välja arendada mõõtemeetodid iganenud hõõglampidel põhinevate tehnoloogiate asendamiseks uute kaasaegsete energiasäästlike pooljuhtvalgustitega. Projekti raames on kavas luua uus fotomeetrilise süsteemi alus, mis rajaneb valgusdioodidest (LED) valmistatud etalonallikatel ja kõrgsuutlikel valguse vastuvõtjatel.

 

Metroserdi osa projektis on tipptehnoloogilise seadme prototüübi konstrueerimine, mida kasutatakse LED-tehnoloogial põhineva etaloni kalibreerimisel ja uudse mõõtemeetodi edukal valideerimisel, mis on rakendamise eelduseks.

 

Lisaks Metroserdile on projektiprojektipartneriteks 10 Euroopa riigi metroloogiainstituudid – Soomest (koordinaator), Hispaaniast, Hollandist, Itaaliast, Rootsist, Saksamaalt, Šveitsist, Taanist, Tšehhist ja Ungarist – ning LED-valgustite tootjad OSRAM ja Philips. Rahvusvaheline metroloogiaprojekt kestab 3 aastat.

 

* EURAMET EMPIR’i kaasfinantseerib Euroopa Liit Ühinemispakti artikli 185 alusel raamprogrammist Horisont 2020, mis kestab perioodil 2014-2020.

 

Info Horisont 2020 kohta Euroopa Komisjoni lehel