Metrosert alustas koostööd HORISONT 2020 rahvusvahelises metroloogiaprojektis elektrivõimsuse kvaliteediparameetrite täppismõõtmiste alal


Eesti Metroloogia Keskasutus AS Metrosert alustas 1. juunil 2016 rahvusvahelist koostööd metroloogia arendusprojektis „Traceability routes for electrical power quality measurements“ EURAMET EMPIR* (European Metrology Programme for Innovation and Research) programmi raames.

 

Projekti lühinimeks on TracePQM ja selle eesmärk on välja töötada ning valideerida metroloogiliselt kindlustatud süsteem elektrivõimsuse ja selle kvaliteediparameetrite mõõtmiseks diskreetimismeetodil. Süsteemi ülesehitus põhineb kaubanduslikult kättesaadavatel võimalikult väikseima määramatuse ja laia sagedusribaga osistel ning valideeritud arvutuslikel algoritmidel.

 

Lisaks Metroserdile on projektipartneriteks metroloogiainstituudid 12-st Euroopa riigist – Tšehhist (koordinaator), Bosnia-Hertsegoviinast, Bulgaariast, Hispaaniast, Horvaatiast, Iirimaalt, Itaaliast, Norrast, Prantsusmaalt, Rootsist, Sloveeniast ja Türgist. Metroserdi osa projektis on arendada digitaalmultimeetritel põhinevat diskreetimisalgoritmi ja rakendada seda jälgitavatel kalibreerimistel seostatuna Eesti Vabariigi elektriliste suuruste etalonidega. Projekt kestab 3 aastat.

 

* EURAMET EMPIR’i kaasfinantseerib Euroopa Liit Ühinemispakti artikli 185 alusel raamprogrammist Horisont 2020, mis kestab perioodil 2014-2020.

Info Horisont 2020 kohta Euroopa Komisjoni lehel