Väärismetalltoote märgised

Väärismetalltoode on märgistatud nõuetekohaselt, kui sellele on kantud valmistaja või sissevedaja nimemärgis ja proovimärgis või ühitatud nime- ja proovimärgis.

 

Väärismetalltoodete seadus kehtestab väärismetalltoodetele kantavad märgised:

  • Nimemärgis näitab, milline valmistaja või sissevedaja on vastutav väärismetalltoote nõuetele vastavuse eest
  • Proovimärgis näitab, millisele standardproovile väärismetalltoote sulam vastab.
    Toote märgistamiseks võib kasutada ka ühitatud nime- ja proovimärgist
  • Kontrollmärgis on Eesti proovijärelevalve märk. Kontrollmärgisega tõendatakse, et väärismetalltoote valmistamiseks kasutatud väärismetalli proov on kontrollitud ja vastab standardproovile. Eesti kontrollmärgist "lõvi" kannab tootele ainult Metroserdi katselabor Eesti Proovikoda – riigi volitatud proovi tõendaja. Toote märgistamiseks võib kasutada ka ühitatud proovi- ja kontrollmärgist
  • Aastamärgis näitab toote valmistamise aastat. Eestis on alates 1993. aastast aastamärgiseks püstkirjas eesti tähestiku suur täht. Toote märgistamiseks võib kasutada ka ühitatud aasta- ja nimemärgist

Kõikide märgiste kasutamisel reastatakse üksikmärgised järgnevalt: aastamärgis, nimemärgis, proovimärgis, kontrollmärgis. Ühitatud märgiste kasutamisel reastatakse märgised sõltuvalt kasutatavast ühitatud märgisest järgmiselt:

  • Aastamärgis, ühitatud nime- ja proovimärgis, kontrollmärgis
    või
  • Aastamärgis, nimemärgis, ühitatud proovi- ja kontrollmärgis

 

MÄRGISTUS TOOTEL
(Hõbetoote prooviga 925 näitel)
Märgistus väärismetalltootele Selgitus
Nimemärgis, proovimärgis
Ühitatud aasta- ja nimemärgis, proovimärgis
Ühitatud nime-ja proovimärgis
Ühitatud nime- ja proovimärgis, kontrollmärgis
Nimemärgis, proovimärgis, kontrollmärgis
Ühitatud aasta- ja nimemärgis,
Ühitatud proovi-kontrollmärgis

Kus:

- aastamärgis
- valmistaja või sissevedaja nimemärgis
- ühitatud aasta- ja nimemärgis
- ühitatud nime- ja proovimärgis
- proovimärgis 925
- Eesti riigi kontrollmärgis
- Eesti riigi kontrollmärgis ühitatud proovimärgisega 925