19.-20.10.2016 Pädeva mõõtja koolitus alkoholitootjatele

 

Pädeva mõõtja staatust taotlevate või seda omavate alkoholitootmisega tegelevate ettevõtete töötajad on oodatud osalema 19.-20. oktoobril 2016 Tallinnas toimuval „Pädeva mõõtja koolitusel“.

 

Koolitus on suunatud mõõtjatele (ehk mõõtmisega tegelevatele organisatsioonidele), kes Mõõteseaduse § 5 kohaselt peavad tõendama mõõtetulemuste jälgitavust.

Mõõteseaduse § 5 lõike 6 alusel on kehtestatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus Mõõtja erialase pädevuse hindamise ja tõendamise kord (vastu võetud 05.10.2006 nr 85). Nimetatud määruse § 3 Erialase pädevuse kriteeriumid lg 3 p 1 alusel peab mõõtmisi läbiviival personalil olema selleks vajalik kvalifikatsioon, väljaõpe ja kogemus.

 

Koolituse programm

 

Esimene koolituspäev (19. oktoober 2016)

09.45-10.00

Kogunemine, hommikukohv

10.00-12.00

Mõõteseadus

Seadus ja rakendusdokumendid. Mõisted. Mõõtevahendite metroloogiline kontroll. Eesti mõõteteenistus.

Nõuded pädevale mõõtjale (haldus- ja tehnilised nõuded)

Kvaliteedikäsiraamat, protseduurid ja meetodid, personal, mõõtevahendite ohje, mittevastav mõõtetegevus.

12.00-12.30

Lõuna

12.30-14.30

Metroloogia alused

Mõõtmiste jälgitavus, jälgitavuse tõendamine. Etalonid ja võrdlusmõõtmised.

Metroloogia-alased põhimõisted. SI-süsteemile vastavad mõõtühikud – nende nimetuste, arvväärtuste ja tähiste kirjaviis.

14.30-14.45

Kohvipaus

14.45-16.00

Mõõtevahendid ja nende kasutamine

Mõõtevahendi mõiste ja liigitus. Mõõdud, mõõturid, mõõteriistad, mõõtemuundurid ja mõõtesüsteemid. Mõõtevahendite valiku põhimõtted.

Mõõtevahendi metroloogilised karakteristikud, mõjurid ja kasutustingimused.

 

Teine koolituspäev (20. oktoober 2016)

08.45-09.00

Kogunemine, hommikukohv

09.00-10.30

Metroloogia alused

Mõõtetulemuse määramatuse kontseptsioon. Määramatuse komponentide hindamine.

10.30-10.45

Kohvipaus

10.45-12.15

Mõõtühiku realiseerimine (mass, maht, tihedus jne).

Mõõtevahendid, valik ja kasutamisalad (mahu, tiheduse, alkoholi kanguse, temperatuuri mõõtevahendid).

12.15-12.45

Lõuna

12.45-14.15

Mõõtemetoodikad - nõuded, koostamine ja valideerimine.

Mõõdiste töötlemine, protokollimine, säilitamine

14.15-14.30

Kohvipaus

14.30-16.00

Mõõtemetoodika kasutamine, mõõtmiste praktiline läbiviimine

Koolituse kokkuvõte, arutelu, tunnistuste väljastamine

Koolituse maht: 15 akadeemilist tundi


Lektorid: Lauri Lillepea (metroloogiadivisjoni juht), Indrek Odrats (tehniline juht) ja Kristjan Tammik (mõõtevaldkonna spetsialist-etalonihoidja).

 

Koolitus toimub AS-i Metrosert Tallinna labori koolitusklassis, aadressil Teaduspargi 8 Tallinn. Metrosert asub Mustamäel, Mehhatroonikumi hoones. Maja kõrval on tasuta parkimisvõimalus.

 

Koolituse maksumus on 210 eurot ühe osaleja kohta. Hinnale lisandub käibemaks.

Kahe või enama osaleja korral ühest organisatsioonist on hinnasoodustus 5% koolituse tavahinnast iga osaleja kohta.

Hind sisaldab jaotusmaterjali, koolitusel osalemist kinnitavat tõendit ja kohvipause. Koolituse hinnas ei sisaldu lõunasöök.

Koolitusel osalemise eelduseks on arve tähtaegne tasumine.

 

Koolitusel osalemiseks palume täita REGISTREERUMISVORM

 

Küsimuste korral palume pöörduda telefoni 681 4830 või e-kirja teel koolitus@metrosert.ee

 

Kohtumiseni koolitusel!

 

AS Metrosert