Metrosert alustas koostööd HORISONT 2020 raames toimuvates rahvusvahelistes metroloogiaprojektides

 

Eesti Metroloogia Keskasutus AS Metrosert alustas 1. juunil 2015 rahvusvahelist koostööd kahes arendusprojektis EURAMET EMPIR* (European Metrology Programme for Innovation and Research) programmi raames. Alljärgnevalt projektidest lähemalt.

 

Projekti „Traceable calibration of dynamic weighing instruments: AWICal“ eesmärgiks on parandada dünaamiliste kaalude (auto- ja raudteekaalud) jälgitavat kalibreerimist. Lisaks Metroserdile on projektipartneriteks metroloogiainstituudid 8-st Euroopa riigist – Sloveeniast (koordinaator), Austriast, Tšehhist, Saksamaalt, Türgist, Poolast, Bosnia-Hertsegoviinast, Serbiast – ja kaalude tootja Mettler-Toledo Šveitsist. Metroserdi osa projektis on arendada dünaamiliste kaalude (auto- ja raudteekaalud) jälgitavat kalibreerimist seostatuna Eesti Vabariigi massietaloniga.

 

Projekti „Optical metrology for quantum-enhanced secure telecommunication: MIQC2“ eesmärgiks on telekommunikatsiooni tööstuslike optiliste elementide turvalisuse tõstmine metroloogia kaasabil. Koos Metroserdiga on projektipartneriteks metroloogiainstituudid 5-st Euroopa riigist – Itaaliast (koordinaator), Soomest, Tšehhist, Saksamaalt ja Suurbritanniast – ja Lõuna‑Koreast. Projektis osalevad ka ülikoolid Itaaliast, Saksamaalt ja Šveitsist ning seadmetootjad Toshiba (Suurbritannia), ID Quantique SA (Šveits) ja Micro Photon Devices S.R.L. (Itaalia).

Metroserdi ülesanne projektis on välja töötada laias spektripiirkonnas kasutatav detektor ja uurida selle metroloogilisi karakteristikuid. Projekti raames saadavat oskusteavet kasutades soovib Metrosert välja arendada kalibreerimisteenused nii optilise telekommunikatsiooniga seotud ettevõtetele, kes toodavad seadmeid või kasutavad valmis seadmeid kui ka elektroonikatööstusele väikeste lekkevoolude jälgitavaks mõõtmiseks.

 

Lisaks eespool kirjeldatud praktilistele väljunditele võimaldab projektides osalemine Metroserdi töötajatel saada ja/või täiendada rahvusvahelise koostöö kogemust. Mõlemad rahvusvahelised metroloogiaprojektid kestavad 3 aastat.

 

* EURAMET EMPIR’i kaasfinantseerib Euroopa Liit Ühinemispakti artikli 185 alusel raamprogrammist Horisont 2020, mis kestab perioodil 2014-2020.

Info Horisont 2020 kohta Euroopa Komisjoni lehel.