16.10.2013 külastasid Metroserti Soome metroloogiainstituudi MIKES juhid

 

16. oktoobril 2013 olid Metroserdis külaskäigul Soome metroloogiainstituudi MIKES direktor Timo Hirvi, Dr.Sc ja metroloogiaosakonna direktor Heikki Isotalo, Dr. Ühepäevase külaskäigu eesmärgiks oli vastastikuse metroloogia-alase koostöömemorandumi toimimise arutelu ja tutvumine Metroserdi Tallinnas asuva uue laborihoonega.

  

Vastastikune koostöömemorandum sõlmiti MIKES-e ja Metroserdi vahel 2004. aastal. Memorandum võimaldab koostööd kalibreerimisteenuste osutamisel, teabevahetusel võrdlusmõõtmistest, spetsialistide vahetusel ja koolitusel, metroloogia arendusprojektide ühisel ettevalmistusel ning vastastikust abi ja nõustamist keerulisemate mõõteprobleemide lahendamisel. Tõdeti, et memorandum on elus ja toimib: iga-aastaselt lepitakse kokku etalonmõõtevahendite kalibreerimise nimekirjas, edukalt hangitakse koos rahvusvahelisi metroloogiaprojekte (ühistegevust on kokku neljas projektis), Metroserdi spetsialistid ja etalonihoidjad osalevad igal aastal MIKES-e korraldatud seminaridel ning koos osaletakse võrdlusmõõtmistel olulisemates mõõtevaldkondades (kokku 8 võrdlusmõõtmist EURAMET-i raames perioodil 2004-2013). Ühiselt tõdeti, et memorandum vajab kaasajastamist vastavalt Eestis ja Soomes toimunud arengutele ning selleks lepiti kokku uus kohtumine 2014. aasta alguses.

  

Paljudes mõõtevaldkondades on mõõtmised Metroserdis jälgitavad MIKES-eni: pikkus, temperatuur, elektrilised suurused, rõhk, jõud/vääne, valgussuurused. Uutes laborites toimunud ringkäigu järgselt avaldasid külalised rahulolu mõõteteenuste osutamiseks loodud tingimuste üle Metroserdis, mis on vajalik jälgitavuse edastamisel tarbijatele ja omavahelise koostöö edukaks jätkamiseks.