Metrosert osaleb tugilaborina massivaldkonna võrdlusmõõtmistel

 

Perioodil 01.03.-31.05.2013 toimuvad Eestis kaks võrdlusmõõtmist: 

  • mitteautomaatkaalude võrdluskalibreerimine, mis on mõeldud laboritele, kes pakuvad kaalude kalibreerimisteenust;
  • objekti massi võrdlusmõõtmine kaalumise teel, mis on mõeldud kaubakoguse (sh aktsiisikauba) mõõtmise alal akrediteeritud või erialaselt pädevaks tunnistatud ettevõtetele. 

Võrdlusmõõtmised toimuvad Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) koordineerimisel ning AS Metrosert, kui Eesti metroloogia keskasutus, osaleb tugilaborina.

 

Vastavalt standardi EVS-EN ISO/IEC 17025, Mõõteseaduse, MKM 05.10.2006 määruse nr 85 Mõõtja erialase pädevuse hindamise ja tõendamise kord nõuetele ning EAK akrediteerimiskriteeriumitele peab iga akrediteeritud labor regulaarselt osalema oma mõõtevõime tõendamiseks võrdlusmõõtmistel. Võrdlusmõõtmiste  kaudu saavad osalevad laborid infot oma mõõtevahendite ja -meetodite sobivuse kohta, hinnatakse laborite mõõtmise/kalibreerimise taset ning ühtlasi täidab osalemine võrdlusmõõtmistel labori jaoks ühe akrediteerimiskriteeriumi.

 

Mitteautomaatkaalude võrdluskalibreerimine

Kalibreerimisobjektiks olev kaal (Mettler Toledo AX504,  Max = 510 g, d = 0,1 mg) asub Metroserdi Tartu laboris.

Võrdluskalibreerimise maksumus on 110 € + käibemaks.

 

Objekti massi võrdlusmõõtmine

Kaubakoguse kaalujatele mõeldud võrdluse objekte anname välja Metroserdi Tallinna ja Tartu laboritest (vastavalt võrdlusmõõtmises osaleva labori vajadusele, eelteavitus vajalik).

Mõõdetavad objektid on:

1) metallist viht, ligikaudu 2 kg (2 kg nimimassiga viht);

2) metallist vihid, ligikaudu 40 kg (kaks 20 kg nimimassiga vihti);

3) vedelik anumas, ligikaudu 1 kg;

4) vedelik anumas, ligikaudu 50 kg.

Võrdlusmõõtmise maksumus on 80 € + käibemaks (sõltumata objektide arvust).

 

Metrosert koostab ja edastab 3 kuu jooksul pärast võrdlusmõõtmiste lõppemist kõigile osalejatele lõpparuande.

 

Hetkel on mõõtmistes osalevaid laboreid ca 30. Võrdlusmõõtmistega on laboritel võimalik veel liituda.

 

Täpsemat infot võrdlusmõõtmiste kohta annab Metroserdi tehniline juht Indrek Odrats (indrek.odrats@metrosert.ee; telefon: 730 2936).

 

Info EAK poolt koordineerivate võrdluskatsete kohta on leitav siit.