Metrosert osaleb rahvusvahelises metroloogiaprojektis


Metrosert osaleb rahvusvahelises metroloogiaprojektis „Nõrkade footonvoogude allikad kvanttehnoloogiatele“

 

1. juunil 2013 algab rahvusvaheline metroloogiaprojekt „Nõrkade footonvoogude allikad kvanttehnoloogiatele“, mille eesmärgiks on välja arendada üksikute valguskvantide allikad spektri punases osas.

 

Kontrollitava väljundiga (on-demand) footonite allikad leiavad tulevikutehnoloogiates kasutust infoturbes kvant-krüptovõtme (Quantum Key Distribution) edastamisel, kvantarvutites ja kvantmetroloogias.

 

Projekti raames väljatöötatavaid footonite allikaid tuleb ka kalibreerida. Metroserdi osa projektis on nutika seadme prototüübi konstrueerimine, mida kasutatakse footonikiirgurite kalibreerimisel. Lihtsamalt selgitades ehitatakse Metroserdi teadus-arendusdivisjoni töötajate poolt valmis seade, mis suudab üheaegselt neelata ja peegeldada valguskiirt eesmärgiga nõrgendada seda vajaliku tasemeni, st enam kui miljon korda.

 

Projekt kestab kolm aastat ja selles osaleb kuus Euroopa metroloogiainstituuti, neli Euroopa ülikooli ja Marylandi Ülikool USA-st. Projekti koordineerib Saksamaa metroloogiaintsituut Physikalisch-Technische Bundesanstalt.

 

Tegemist on perioodi 2009-2013 EURAMET-i metroloogiauuringute programmi EMRP (European Metrology Research Programme) projektiga.

Projekti lühikokkuvõte inglise keeles on leitav siit.