Metrosert on ABB heakskiidetud tarnija

 

23.04.2013 korraldati ABB AS-i poolt allhankija heakskiitmise audit, mille viisid läbi ABB kvaliteedivaldkonna spetsialistid Eestist ja Soomest. Auditi käigus toimus Metroserdi teenuse protsessi dokumentatsiooni põhjalik ülevaatus ja tutvumine Tallinna labori tööga.

 

Metroserdi tugevustena toodi auditi kokkuvõttes välja pikk ajalooline taust, kogemused ja riigi äriühinguna toimimine. Lisaks tõsteti esile, et seoses Tallinna esinduse kolimisega on kasutusele võetud uued spetsiaalselt rajatud laborid, Metroserdi personal on pädev ning omab rahvusvahelist kogemust. Auditi käigus tehti ka väärtuslikke ettepanekuid Metroserdi erinevate protsesside parendamiseks.

 

Auditi lõppjäreldus oli, et Metrosert on kalibreerimise valdkonnas heal tasemel ettevõte täites ABB grupi ettevõtete vajadused ja nõuded ning on arenguvõimeline ja jätkusuutlik tarnija.