Metroserdi teadur Riho Vendt kaitseb doktoriväitekirja füüsikas 19.06.2013 Tartu Ülikoolis

 

19. juunil 2013 kell 15:15  kaitseb Metroserdi teadus- ja arendusdivisjoni teadur Riho Vendt Tartu Ülikooli Senati Saalis (Ülikooli 18, Tartu) doktoriväitekirja füüsikas “Combined method for establishment and dissemination of the international temperature scale”.

Juhendajad: DSc Mart Noorma ja DSc Toomas Kübarsepp.

Oponendid: DSc Martti Heinonen, Soome Metroloogia ja Akrediteerimise Keskus (MIKES) ja Dr.Eng. Mart Tamre, Tallinna Tehnikaülikool.

 

Doktoriväitekiri võtab kokku töö temperatuuri riigietalonilabori arendamisel Eestis, AS-is Metrosert.

Väitekiri on avalikult kättesaadav ja sellega on võimalik tutvuda siin.