Metroserdi aktsiakapital suureneb 1,8 miljoni euro võrra

                         

Valitsus volitas 28.11.2013 majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi suurendama ASi Metrosert ettevõtte aktsiakapitali 1 808 600 euro võrra, selleks antakse välja 18 086 uut aktsiat nimiväärtusega 100 eurot.  

 

Aktsiakapitali suurendamine on vajalik uute riigi täppismõõtevahendite ehk mõõteetalonide ostmiseks ja arendamiseks. Investeeringutega vahetatakse välja eri seadmeid, millega saab täpselt mõõta eelkõige pikkust, massi, temperatuuri, aga muuhulgas ka näiteks valgustatust töökohtadel ja tänavatel, müra töökeskkonnas, liikluses jne. Ettevõtte uueks aktsiakapitaliks on kokku 1 979 700 eurot.

 

Metrosert pakub teenust põhiliselt Eesti tööstusele, kes vajab kõrge täpsusega mõõtmisi oma igapäevaseks tootmistegevuseks ning ka arendustegevuseks. Riigietalonide praegused mõõteseadmed pärinevad kohati aastast 1996 ning on vananenud ja ilma edasiste arendus- ja kasutusvõimalusteta.

 

AS Metrosert tegevusvaldkondadeks on metroloogiateenuste osutamine, juhtimissüsteemide ja toodete sertifitseerimine ning metroloogia- ja sertifitseerimisalane koolitus. AS Metrosert tegeleb teadus-arendustegevusega mõõtmiste alal, arendades riigis kõrgeimal tasemel mõõtmisi nendes valdkondades, mida ettevõtjad enam vajavad. AS Metrosert divisjon Eesti Proovikoda on tunnustatud väärismetallide katselabor.

 

AS Metrosert aktsiate omanikuks on Eesti Vabariik ning aktsiate valitsejaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Ettevõtte äritulud olid 2012. aastal 1,86 miljonit eurot ja kahjum 51 000 eurot, 2013. aasta prognoositav äritulu on 2,15 miljonit eurot ja prognoositav kasum 30 000 eurot. Ettevõte on Eesti Vabariigis suurim metroloogiateenuste pakkuja, teostades aastas üle 12 000 mõõtevahendi kalibreerimise ja üle 30 000 taatlemise.