METROLOOGIAAUDIT

Metrosert pakub metroloogilise tegevuse auditit ettevõttes. Auditi eesmärgiks on selgitada välja ettevõtte mõõdunduse olukord, mõõtmiste korraldus ja mõõtetulemuste jälgitavuse usaldusväärsus, lähtudes Eesti mõõteseaduse ja rahvusvaheliste standardite nõuetest. Auditi tulemuste põhjal esitatakse ettevõttele aruanne mõõdunduse olukorrast, vajadusel ettepanekud tegevusteks mõõdunduse asjakohaseks juhtimiseks ja arendamiseks, et tagada mõõtmistulemuste jälgitavus ning piisava täpsusega mõõtmised tootmistegevuses.


Metrosert on metroloogiaauditi läbi viinud Sideametis (nüüd TJA), Tallinna Elektrijaam AS-s, Teede Tehnokeskus OÜ-s, Volta Energeetikas OÜ-s, Veeberi Elektritööde OÜ-s, jm.


Lisainfo

Lauri Lillepea
681 4810
Lauri.Lillepea@metrosert.ee