19.02.2014 Metroloogia aluste koolitus TARTUS!

 

AS Metrosert korraldab 19. veebruaril 2014 Tartus koolituse Metroloogia alused.

NB! Tartu koolitusgrupp on komplekteeritud! Huvi korral olete oodatud Tallinnas 22.04.2014 toimuvale metroloogia aluste koolitusele.

 

Koolituse eesmärgiks on anda koolitusel osalejatele teadmised ja soovitused oma ettevõtetes mõõtmisvaldkonna tegevuste nõuetekohaseks korraldamiseks ja efektiivseks  läbiviimiseks.

 

Koolitus on kasulik neile, kelle töö on seotud mõõtmistega ja kes vajavad teadmisi, kuidas mõõtmised jälgitavaks muuta, sh:

  • katse-, kalibreerimis-, taatlus-, analüüsi- jt laborite töötajatele;
  • erinevates organisatsioonides kvaliteedi- ja metroloogia-alaste küsimustega tegelevatele spetsialistidele;
  • mõõtjatele, kes soovivad tagada oma mõõtetulemuste jälgitavust.

Koolituse sisu

Koolitusel antakse osalejatele ülevaade:

  • mõõtmisega seonduvatest põhimõistetest,
  • mõõtmise jälgitavuse põhimõtetest,
  • metroloogiaga seotud institutsioonidest,
  • metroloogiaga seotud seadusandlusest,
  • mõõtetulemuste esitamisest ja mõõtemääramatuse mõistest,
  • mida silmas pidada mõõtemeetodi ja –vahendite valikul.

Koolituse programm   

09:30-10:00

Kogunemine ja hommikukohv

10:00-11:30

Sissejuhatus

Mõõtmisega seotud terminid ja määratlused, SI ühikud Mõõtetulemuse jälgitavus, etalonid

11:30-11:45

Kohvipaus

11:45-12:45

Eesti Vabariigi metroloogia infrastruktuur

Mõõteseadus ja selle rakendusaktid

12:45-13:15

Lõuna

13:15-14:45

Mõõtemääramatus ja selle hindamine

Sobiva mõõtemeetodi ja –vahendite valiku ning kasutuse üldpõhimõtted jätkub

14:45-15:00

Kohvipaus

15:00-16:30

jätkub Sobiva mõõtemeetodi ja –vahendite valiku ning kasutuse üldpõhimõtted

Mõõtetulemus ja selle esitamine

Koolituse kokkuvõte, arutelu

Koolituse läbiviijad on Metroserdi töötajad Indrek Odrats, MSc (tehniline juht) ja Viktor Vabson, PhD (teadur-etalonihoidja).

 

Koolitus toimub Metroserdi Tartu labori õppeklassis, aadressil Riia 181 C. Metroserdi Tartu labor asub Tartu Teaduspargi territooriumil. Maja ees on tasuta parkimisvõimalus.

 

Koolituse maksumus on 100 eurot ühe osaleja kohta. Hinnale lisandub käibemaks.

Kahe või enama osaleja korral ühest organisatsioonist on hinnasoodustus -5% koolituse tavahinnast iga osaleja kohta. Hind sisaldab jaotusmaterjali, tunnistust ja kohvipause.

Koolitusel osalemise eelduseks on arve tähtaegne tasumine.

 

NB! Kui pärast registreerumist selgub, et Teil ei ole võimalik koolitusel osaleda, palume meid sellest e-kirja teel teavitada vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse algust. Sellisel juhul tagastatakse Teile koolituse maksumus. Hilisemal loobumisel ei kuulu koolituse maksumus tagastamisele.

 

Metroloogia aluste koolitusele registreerumiseks palume täita registreerumisvorm* hiljemalt 12.02.2014 (ka).  

* Registreerumisvormis esitatud andmete põhjal koostatakse ja edastatakse Teile arve.

 

NB! Kuna osalejate arv on piiratud, palume huvi korral koheselt registreeruda.

 

Koolitusega seonduvate küsimuste korral võtke palun meiega ühendust e-posti (koolitus@metrosert.ee) või telefoni (681 4830) teel.

 

Juhul kui soovite Metroloogia aluste või Pädeva mõõtja koolitusi korralda eraldi oma organisatsiooni töötajatele, palume pakkumise saamiseks pöörduda samadel kontaktidel.

 

Kohtumiseni koolitusel!

 

AS Metrosert