KONFIDENTSIAALSUS

Metrosert käsitleb teenuse osutamisel saadud või loodud informatsiooni konfidentsiaalsena, kui ei ole kliendiga kokkuleppel määratletud teisiti või kui informatsiooni esitamise nõue ei tulene seadusest. Metrosert informeerib klienti juhul kui on esitatud taotlus kliendiga seotud andmete väljastamiseks.

 

KAEBUSTE KÄSITLEMINE

Kaebused Metroserdi metroloogiateenuste kohta tuleb esitada kirjalikult. Esitatud kaebused registreeritakse ja käsitletakse vastavalt Metroserdis kehtestatud korrale ja metroloogiateenuse üldtingimustele. Teade kaebuse vastuvõtmise kohta ning selle lahendamise käigu ja tulemi kohta esitatakse kaebuse esitajale kirjalikult.