Ümarsuse mõõtemasin

ERIMÕÕTMISED

Metroserdi eri- ja täppismõõtevahendid võimaldavad mõõta seadmete, detailide või muude objektide metroloogilisi parameetreid. Sooritatavate mõõtmiste ulatus ja meetod valitakse ja kooskõlastatakse Metroserdi spetsialistidega.
Teostatud mõõtmiste kohta väljastatakse mõõteprotokoll, mis sisaldab mõõdetava objekti, kasutatud mõõtevahendite ja meetodi kirjeldust ning mõõtmise tulemusi koos mõõtemääramatuse hinnanguga.

 

Enamlevinud erimõõtmised ja katsetused

 • Detailide, seadmete või muude objektide lineaarmõõtmete, ümaruse, silindrilisuse, pindade sirgsuse ja tasapinnalisuse mõõtmine
 • 3D mõõtemasin

  Objektide geomeetriliste parameetrite mõõtmine 3D (kolme dimensiooni) mõõtemasinal

 • Objektide massi mõõtmine milligrammist 60 tonnini
 • Mahutite, punkrite ja muude vedelike või puisteainete mahutamiseks mõeldud objektide ruumala mõõtmine
 • Temperatuurimõõtmised -80 kuni +1100 °C
 • Pöörlemiskiiruse mõõtmine
 • Elektriliste parameetrite mõõtmine
  • Metallide elektrijuhtivuse mõõtmine mõõtepiirkonnas (2...15) MS/m töösagedustel 60/120/240/480 kHz ja (15...60) MS/m töösagedusel 60 kHz mõõtemääramatusega <1%
 • Autoklaavide ja sterilisaatorite katsetamine keskkonna metroloogiliste parameetrite – temperatuuri ja rõhu mõõtmise kaudu
 • Jahutatud ja külmutatud toidu transpordil ja ladustamisel kasutatavate temperatuurimeerikute ja termomeetrite perioodiline vastavuskontroll
 • Taksomeetrite kohandamine ning taksomeetrite parameetrite katsetused

 

Metrosert on EAK poolt akrediteeritud kui katselabor, teostamaks mõõtmisi ja katsetusi temperatuuri, massi, vedelike mahu, pikkuse, rõhu valdkonnas.

 

LISAINFO

Lauri Lillepea
Telefon: 681 4810
E-post: lauri.lillepea@metrosert.ee