AS Metrosert osaleb tugilaborina massivaldkonna võrdlusmõõtmisel

 

Perioodil 27.03.-30.06.2017 toimub Eestis massialane võrdlusmõõtmine: ʺObjekti massi mõõtmineʺ.

 

Võrdlusmõõtmine on suunatud kaubakoguse (sh aktsiisikauba) mõõtmise alal akrediteeritud või erialaselt pädevaks tunnistatud ettevõtetele.

 

Võrdlusmõõtmine toimub Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) koordineerimisel ning AS Metrosert, kui Eesti metroloogia keskasutus, osaleb tugilaborina.

 

Vastavalt standardi EVS-EN ISO/IEC 17025, Mõõteseaduse, MKM 05.10.2006 määruse nr 85 Mõõtja erialase pädevuse hindamise ja tõendamise kord nõuetele ning EAK akrediteerimiskriteeriumitele peab iga akrediteeritud labor regulaarselt osalema oma mõõtevõime tõendamiseks võrdlusmõõtmistel.

Võrdlusmõõtmiste  kaudu saavad osalevad laborid infot oma mõõtevahendite ja -meetodite sobivuse kohta, hinnatakse laborite mõõtmise taset ning ühtlasi täidab osalemine võrdlusmõõtmistel labori jaoks ühe akrediteerimiskriteeriumi.

 

Mõõdetavad objektid võrdlusmõõtmisel on:
1) metallist objekt, ligikaudu 2 kg (2 kg nimimassiga viht);
2) metallist objekt, ligikaudu 20 kg (20 kg nimimassiga viht);
3) vedelik anumas, ligikaudu 1 kg;
4) vedelik anumas, ligikaudu 50 kg.

Võrdluse objekte anname välja AS-i Metrosert Tallinna ja Tartu laboritest (vastavalt võrdlusmõõtmises osaleva labori vajadusele, eelteavitus vajalik).

 

Võrdlusmõõtmised on avatud kõigile soovijatele. Osalemine võrdlusmõõtmisel maksab 100 eurot (sõltumata objektide arvust). Hinnale lisandub käibemaks.

 

AS Metrosert koostab ja edastab 3 kuu jooksul pärast võrdlusmõõtmiste lõppemist kõigile osalejatele lõpparuande.

 

Täpsemat infot võrdlusmõõtmiste kohta annab AS-i Metrosert tehniline juht, Indrek Odrats (e-post: indrek.odrats@metrosert.ee; telefon: 730 2936).

 

AS Metrosert