Metrosert külastas Leedu metroloogiainstituuti ja Vilniuse Metroloogiakeskust

 

19.-20. mail 2015 külastasid Metroserdi esindajad Leedu Vabariigi metroloogiainstituuti ja Vilniuse Metroloogiakeskust. Külastuse eesmärgiks oli tutvustada Eesti metroloogiainfrastruktuuri ülesehitust ja toimimist ning tutvuda metroloogia-alase tegevuse korraldusega Leedus. Metroserti esindasid juhataja Kaida Kauler, metroloogiadivisjoni juht Lauri Lillepea ja teadus-arendusdivisjoni juht Toomas Kübarsepp.

 

Leedus toimib hajutatud riigietalonide süsteem - riigietalonide säilitamine ja arendamine toimub Füüsika ja Tehnoloogia Keskuses, Vilniuse Metroloogiakeskuses ja Kaunase Tehnikaülikoolis. Metroserdi esindajad külastasid neist kahte esimest.

 

Füüsika ja Tehnoloogia Keskus (FTMC) täidab Leedu metroloogiainstituudi ülesandeid ja säilitab ning arendab riigietalone alalispinge ja elektrilise takistuse, temperatuuri ja aja/sageduse mõõtevaldkondades. Alalispinge, temperatuuri ja aja/sageduse mõõtevaldkondades säilitatakse riigietalone nn primaartasemel ehk riigietalonid on esitatud mõõtühiku definitsioonijärgselt. Külastuse esimesel päeval kohtuti FTMC pooljuhtfüüsika asedirektori Prof Dr Nerija Žurauskienė, metroloogiaosakonna juhataja Dr Evaldas Naujalise, metroloogiaosakonna kvaliteedijuhi Dr Irena Lazdauskaitė, temperatuurilabori juhi Lilijana Gaidamovičiūtė ja ajalabori juhataja Dr Rimantas Miškinis’ega. Külastati ka riigietalonilaboreid ja keemialaborit.

 

Järgmisel päeval tutvuti tööga Vilniuse Metroloogiakeskuses (VMC). Tegemist on riigile kuuluva äriühinguga, kus säilitatakse riigietalone massi, rõhu ja pikkuse mõõtevaldkondades. Kohtuti VMC juhataja Vida Martišiene ja juhataja asetäitjaga tehnika alal Ilona Milkamanavičenė’ga. Kohapeal viidi läbi ekskursioon riigietalonide ja kalibreerimis- ning taatluslaborites. Arutati koostöövõimalusi teenuste osutamise ja arendamise alal.

 

Nii Eesti kui Leedu esindajad leidsid, et metroloogia-alast koostööd tuleb Balti riikide vahel tihendada ja arendada. Ühe võimaluse selleks võib anda EURAMET/EMPIR programm, milles loodetakse ühise projektitaotlusega osaleda metroloogia-alase võimekuse tõstmise meetme raames.