19.02.2014 külastasid Metroserti Läti Metroloogiakeskuse ja Läti Vabariigi Majandusministeeriumi esindajad

 

19. veebruaril 2014 külastasid Metroserti Läti Vabariigi Majandusministeeriumi Siseturuosakonna ja Läti Metroloogiakeskuse LNMC esindajad.

 

Ühepäevase külaskäigu ajal tutvuti Eesti Metroloogia keskasutuse AS-i Metrosert igapäevase töö ning pika-ajaliste plaanidega. Läti Vabariigi Majandusministeeriumi Siseturuosakonna juhataja Edijs Šaicānsi sõnul oli huvitav lähemalt vaadata Eesti metroloogiainfrastruktuuri ja riigietalonide toimimist. Koos arutati Eesti-Läti piiriülese koostöö arendamise võimalusi metroloogiateenuste osutamisel. Läti külalistele viidi läbi ekskursioon Metroserdi uutes laboriruumides Tallinnas, millega jäädi väga rahule.