11.10.2013 sõlmiti koostööleping TTÜ Virumaa Kolledži ja Metroserdi vahel

 

11. oktoobril 2013 kirjutasid TTÜ Virumaa Kolledži direktor Viktor Andrejev ja AS Metrosert juhataja Kaida Kauler Kohtla-Järvel alla koostöölepingu omavaheliste sidemete tihendamiseks ja koostöö arendamiseks. Koostööleping laieneb ka Metroserdi suhetele Põlevkivi Kompetentsikeskusega.

 

TTÜ Virumaa Kolledž pakub rakenduskõrgharidust järgmistel erialadel: energiatehnika, hoonete ehitus, kütuste tehnoloogia, masinaehitustehnoloogia, rakendusinfotehnoloogia ja tootmise automatiseerimine. Magistriõppes on võimalik õppida kütuste keemia ja tehnoloogia erialal.

 

Põlevkivi Kompetentsikeskus tegeleb üldise teadlikkuse tõstmisega põlevkivivaldkonnas; üliõpilaste ja väikeettevõtjate innustamise ning neile ettevõtlusega alustamise tehniliste ja informatsiooniliste võimaluste pakkumisega; regionaalse teadus- ja uurimiskompetentsi arendamise, koostöövõrgustike, ühisuuringute algatamise ja toetamisega. Teenuseid pakutakse kütuste tehnoloogia teadus- ja katselaboratooriumis, intellektuaalomandi ning ettevõtlusinkubaatoriga seoses.

 

TTÜ Virumaa Kolledži ja Metroserdi vahelise koostöölepingu põhieesmärgid on järgmised:

- Kolledžis antava metroloogia-alase hariduse kvaliteedi, üliõpilaste ja õppejõudude huvi ning teadlikkuse tõstmine läbi Metroserdi töötajate kaasamise lektoritena, praktika-, uurimus- või teadustööde ja ekskursioonide juhendajatena.

- Koostöökontaktide loomine ja arendamine Virumaal tegutsevate ettevõtete, Kolledži ja Metroserdi vahel tõhustamaks ettevõtjate ja Kolledži vahelist koostööd.

- Kolledži mõõteseadmed on nõuetekohaselt kalibreeritud.

- Põlevkivi Kompetentsikeskuse juures tegutsevate ettevõtlusinkubaatori ettevõtetele vajalike metroloogia-alaste konsultatsioonide pakkumine.

 

Alates käesoleva aasta kevadest on poolte vahel läbi viidud mitmeid kohtumisi, ekskursioone ja lühiseminar Kolledži õppejõududele. Koostöö on edukalt alanud.

 

Metrosert väärtustab kõrgelt koostööd erinevate teadus- ja haridusasutustega kompetentside jagamise ja tugevdamise eesmärgil ning loodab tulevikus sõlmida sarnaseid koostöölepinguid ka teiste Eesti teadus- ja haridusasutustega.

 

 

Fotod lepingu allakirjutamisest 11.10.2013 TTÜ Virumaa Kolledžis Kohtla-Järvel.