07.11.2013 sõlmiti koostööleping Tallinna Ülikooli Matemaatika ja Loodusteaduste Instituudi ning Metroserdi vahel

 

07. novembril 2013 kirjutasid Tallinna Ülikooli Matemaatika ja Loodusteaduste Instituudi direktor Ruth Shimmo ja AS Metrosert juhataja Kaida Kauler Tallinnas alla koostöölepingu omavaheliste sidemete tihendamiseks ja koostöö arendamiseks.

 

Koostöölepingu põhieesmärgid on järgmised:

- Instituudis antava metroloogia-alase hariduse kvaliteedi, üliõpilaste ja õppejõudude huvi ning teadlikkuse tõstmine läbi Metroserdi töötajate kaasamise lektoritena, praktika-, uurimus- või teadustööde ja ekskursioonide juhendajatena.

- Instituudi mõõteseadmed on nõuetekohaselt kalibreeritud.

 

Tallinna Ülikooli Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut viib läbi õppe- ja teadustööd loodus- ja täppisteaduslikel ning didaktilistel erialadel. Instituudi õppekavad kuuluvad loodus- ja täppisteaduste ning hariduse valdkonda. Instituut koordineerib õppetööd kaheksal bakalaureuse-, kolmeteistkümnel magistri- ja kahel doktoriõppekaval. Füüsika doktoriõpet viiakse läbi koostöös Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudiga ning ökoloogia doktoriõpet koostöös Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudiga. Matemaatika ja Loodusteaduste Instituudi hallatavatel õppekavadel õpib ca 700 üliõpilast.