2018. AASTA AVALIKE TÄIENDUSKOOLITUSTE PLAAN

 

Metroloogia-alased koolitused

  

I poolaasta

22.02.2018                 Metroloogia alused, vene keeles (TTÜ Virumaa Kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve)

15.03.2018                 Põhjalikumalt mõõtemääramatusest (Tartu)

05.04.2018                 Praktiline temperatuuri mõõtmine (Tallinn)

19.04.2018                 Põhjalikumalt mõõtemääramatusest, vene keeles (TTÜ Virumaa Kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve)

03.05.2018                 UUS! Automaatkaalude kalibreerimine - uued rahvusvahelised metoodikad (Tallinn)

24.05.2018                 UUS! Mõõtmiste ohje organisatsioonis (Tallinn)

 

II poolaasta

27.09.2018                 Metroloogia alused (Tallinn)

04.10.2018                 Praktiline massi mõõtmine (Tallinn)

11.10.2018                 Praktiline pikkuse mõõtmine (Tallinn)

01.11.2018                 UUS! Praktiline automaatpipettide kasutamine ja kalibreerimine (Tallinn)

08.11.2018                 Põhjalikumalt mõõtemääramatusest (Tallinn)

14.-15.11.2018           Pädeva mõõtja koolitus alkoholitootjatele (Tallinn)

29.11.2018                 UUS! Praktiline rõhu mõõtmine (Tallinn) 

06.12.2018                 UUS! Standardi ISO 17025:2017 rakendamine laboris (Tallinn)

 

Juhtimissüsteemide alased koolitused 

 

I poolaasta

21.02.2018                 Ülevaade standardist ISO 9001:2015 (Tallinn)

22.02.2018                 Juhtimissüsteemide siseauditite läbiviimine (Tallinn)

14.-15.03.2018           Toiduohutuse juhtimissüsteemi standardi ISO 22000 siseaudiitorite koolitus (Tallinn)

10.04.2018                 Ülevaade standardist ISO 14001:2015 (Tallinn)

11.04.2018                 Ülevaade standardist ISO 9001:2015 (Tallinn)
12.04.2018                 Juhtimissüsteemide siseauditite läbiviimine (Tallinn)

10.05.2018                 UUS! Ülevaade standardist ISO 45001 (Tallinn)

 

II poolaasta

18.09.2018                 Ülevaade standardist ISO 14001:2015 (Tallinn)

19.09.2018                 Ülevaade standardist ISO 9001:2015 (Tallinn)

20.09.2018                 Juhtimissüsteemide siseauditite läbiviimine (Tallinn)

10.10.2018                 Riskihindamise põhimõtted standardi ISO 31000 alusel (Tallinn)

11.10.2018                 Olelusringi hindamine ja keskkonnaaspektid standardi ISO 14044 alusel (Tallinn)

17.-18.10.2018           Toiduohutuse juhtimissüsteemi standardi ISO 22000 siseaudiitorite koolitus (Tallinn)

21.11.2018                 Ülevaade standardist ISO 9001:2015 (Tallinn)

22.11.2018                 Juhtimissüsteemide siseauditite läbiviimine (Tallinn)

  

Eesti Proovikoja koolitus


22.03.2018                 TAAS PLAANIS! Ehtekivide koolitus (Tallinn)


Koolitustel osalemiseks palume täita REGISTREERUMISVORM

 

Kõiki koolitusi ja koolituste erilahendusi on võimalik tellida organisatsiooni täpsetest soovidest ja vajadustest lähtuvalt ka oma ettevõtte töötajate grupile.

 

Täiendavate küsimustega palume pöörduda telefonil 681 4830 või e-kirja teel koolitus@metrosert.ee

 

LISAINFO

Piret Paas, kliendisuhete ja personalijuht

Telefon: 681 4830, 529 6144

E-post: piret@metrosert.ee, koolitus@metrosert.ee