2017 AVALIKE TÄIENDUSKOOLITUSTE PLAAN

 

Metroloogiaalased koolitused

 

02.-03.11.2017    Pädeva mõõtja koolitus alkoholitootjatele (Tallinn)

16.11.2017          Praktiline massi mõõtmine (Tallinn)

30.11.2017          UUS! Praktiline temperatuuri mõõtmine (Tallinn) NB! Grupp on komplekteerunud!

 

Juhtimissüsteemide alased koolitused

 

8.11.2017            UUS! Riskihindamise põhimõtted standardi ISO 31000 alusel (Tallinn)

9.11.2017            UUS! Olelusringi hindamine ja keskkonnaaspektid standardi ISO 14044 alusel (Tallinn)

22.11.2017          Ülevaade standardist ISO 9001:2015 (Tallinn)

23.11.2017          Juhtimissüsteemide siseauditite läbiviimine (Tallinn)

 

Koolitustel osalemiseks palume täita REGISTREERUMISVORM

 

Lisainfot koolituste kohta saab küsida telefonilt 681 4830 või e-posti teel koolitus@metrosert.ee

 

AS Metrosert