07.-08.06.2016 Pädeva mõõtja koolitus alkoholitootjatele

 

Ootame pädeva mõõtja staatust taotlevate või seda omavate alkoholitootmisega tegelevate ettevõtete töötajaid osalema 07.-08. juunil 2016 toimuval „Pädeva mõõtja koolitusel“.

 

Koolitus on suunatud mõõtjatele (ehk mõõtmisega tegelevatele organisatsioonidele), kes Mõõteseaduse § 5 kohaselt peavad tõendama mõõtetulemuste jälgitavust.

Mõõteseaduse § 5 lõike 6 alusel on kehtestatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus Mõõtja erialase pädevuse hindamise ja tõendamise kord (vastu võetud 05.10.2006 nr 85). Nimetatud määruse § 3 Erialase pädevuse kriteeriumid lg 3 p 1 alusel peab mõõtmisi läbiviival personalil olema selleks vajalik kvalifikatsioon, väljaõpe ja kogemus.

 

Koolituse sisu

- Mõõteseadus ja selle rakendusaktid, seos aktsiisimõõtmistega.

- Nõuded pädevale mõõtjale.

- Mõõtmiste jälgitavus.

- Mõõtetulemuse määramatus.

- Mõõtevahendid ja nende kasutamine.

- Mõõdiste töötlemine ja protokollimine.

- Mõõtemetoodikad - nõuded, koostamine, valideerimine.

- Mahu, tiheduse, alkoholi kanguse ja temperatuurimõõtmised - mõõtühiku realiseerimine, põhialused, meetodid, mõõtevahendid, praktiline mõõtmine.

 

Lektorid: Lauri Lillepea (metroloogiadivisjoni juht), Indrek Odrats (tehniline juht) ja Kristjan Tammik (mõõtevaldkonna spetsialist-etalonihoidja).

 

Koolitus toimub AS-i Metrosert Tallinna labori koolitusklassis, aadressil Teaduspargi 8 Tallinn. Metrosert asub Mustamäel, Mehhatroonikumi hoones. Maja kõrval on tasuta parkimisvõimalus.

 

Koolituse maksumus on 210 eurot ühe osaleja kohta. Hinnale lisandub käibemaks.

Kahe või enama osaleja korral ühest organisatsioonist on hinnasoodustus 5% koolituse tavahinnast iga osaleja kohta.

Hind sisaldab jaotusmaterjali, tunnistust ja kohvipause. Koolituse hinnas ei sisaldu lõunasöök.

Koolitusel osalemise eelduseks on arve tähtaegne tasumine.

 

Koolitusel osalemiseks palume täita REGISTREERUMISVORM

 

Küsimuste korral palume pöörduda telefoni 681 4830 või e-kirja teel koolitus@metrosert.ee

 

Kohtumiseni koolitusel!

 

AS Metrosert