Metroserdi sertifitseerimisdivisjoni juht esineb keskkonnajuhtimisalasel konverentsil

 

SA Säästva Eesti Instituut ja Keskkonnaministeerium korraldavad 11. juunil konverentsi teemal „Näiteid ja kogemusi keskkonnajuhtimise rakendamisest avalikus sektoris“. Konverents annab ülevaate senistest kogemustest keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamisest avalikus sektoris ja toob hulgaliselt häid näiteid erinevatest rakendatud keskkonnategevuse meetmetest.

 

Nimetatud konverentsil esineb algusega kell 10:45 Metroserdi sertifitseerimisdivisjoni juht Andres Martma ettekandega teemal „Standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteemid, nende auditeerimine, sertifitseerimine või registreerimine“.