Aia- ja metsasaaduste müüjad peavad kasutama taadeldud kaale

 

Tehnilise Järelevalve Amet juhib tähelepanu, et müüjad peavad ka tee ääres, koduhoovis või muudes sarnastes kohtades aia- ja metsasaadusi müües kasutama nõuetele vastavaid kaale. See tähendab, et jaemüügil ja kokkuostmisel kasutatavad kaalud peavad olema taadeldud.

 

Uudis on avaldatud täismahus allpool ning on leitav Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehelt SIIT.


Aia- ja metsasaaduste müüjad peavad kasutama taadeldud kaale


Seoses aia- ja metsasaaduste müügiperioodi algusega tuletab Tehnilise Järelevalve Amet meelde, et müüjad peavad ka tee ääres, koduhoovis või muudes sarnastes kohtades kasutama nõuetele vastavaid kaale. Et tagada mõõtmiste usaldusväärsus, peavad jaemüügil ja kokkuostmisel kasutatavad kaalud olema taadeldud.

 

Kaalude taatlemisega tegeleb Eestis kolm taatluslaborit (Metrosert AS, Metrex Mõõtekeskus OÜ ja Kaalukoda A.A. OÜ). Kaalude taatlemist on võimalik läbi viia laboris või kohapeal. Kaalude taatluskehtivusaeg on 1 aasta. Nõuetekohaseid kaale müüvad Eestis mõõtevahendite müügile spetsialiseerunud ettevõtted. Mõõteseaduse nõuetele mittevastavaid kaale (näiteks koduelektroonika poodides müüdavad kaalud) taadelda ei saa.

 

Jaemüügil ja kokkuostmisel kasutatavate mõõtevahendite nõuetele vastavuse üle teevad järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet ja Tarbijakaitseamet. Rahatrahv nõuetele mittevastava mõõtevahendi kasutamise eest on eraisikule kuni 1200 eurot ja juriidilisele isikule kuni 2000 eurot.

 

Tekst on avaldatud 16.06.2016 Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel (www.tja.ee)