Huvitav lugemine: Uno Veismann „Ilmaruumi künnisel“

 

Septembris ilmus Uno Veismann’i raamat „Ilmaruumi künnisel“. Uno Veismann (sündinud 1934) on Tartu Ülikooli emeriitdotsent ja Tartu Observatooriumi vanemteadur. Oma pikaajalises teadustöös on ta keskendunud eelkõige kosmoseuuringutele ja astronoomiale.

 

Raamat „Ilmaruumi künnisel“ koondab endasse varasemalt ajakirjades „Akadeemia“ ja „Horisont“ ilmunud artikleid ning nelja uut artiklit. Põnevat populaarteaduslikku lugemist leiab nii kosmonautika ajaloost endises Nõukogude Liidus ja sealse aatompommi saamisloost kui ka maaväliste tsivilisatsioonide otsingutest, Eesti täppisteadlaste rollist meie mõtteloos ja paljust muust.

 

Ka Metroserdi nimi on jõudnud nimetatud raamatu kaante vahele. Artiklis „Eesti kosmosepoliitika äärejooni“ (kaasautorid Kalju Eerme, Laurits Leedjärv ja Mart Noorma) tutvustatakse autorite valikut Eesti ettevõtetest, millel võiks olla eeldusi osalemiseks kosmosetööstuses. Toodud valikust leiab Metroserdi kui Eesti metroloogia keskasutuse tutvustuse, kus on muuhulgas viidatud nii meie poolt hoitavatele ja säilitatavatele riigietalonidele kui ka mõõtevahendite kalibreerimis- ja taatlemisteenustele.

 

Raamatu on toimetanud Kristina Lepist, retsenseerinud Tõnu Viik ja välja andnud kirjastus Ilmamaa. Väljaandmist toetasid Tartu Observatoorium ja Eesti Mõtteloo Sihtkapital. Raamat on soetatav Eesti raamatupoodidest.