Metroloogia valdkonna õigusakti ja AS-i Metrosert teenuste hinnakirja muudatus

 

Lugupeetud kliendid!

 

Tulenevalt Majandus- ja taristuministri määrusest nr 57 (vastu võetud 20.09.2016, jõustunud 26.09.2016) „Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad“ ei ole alates 26. septembrist 2016 Eestis taatluskohustust voolutrafodele, sõidukite heitgaaside suitsususe mõõturitele, rehvimanomeetritele, areomeetritele, alkoholomeetritele, tihedusmõõturitele, termomeetritele ja vererõhumõõturitele.

 

Lähtuvalt seniste taatlusteenuse klientide tegevusvaldkondades kehtivatest nõuetest jääb mõõtevahendite metroloogilise kontrolli nõue siiski alles. AS Metrosert pakub kõigile nimetatud mõõtevahenditele akrediteeritud kalibreerimisteenust.

 

Seoses jõustunud muudatustega korrigeeriti AS-i Metrosert teenuste hinnakirja. Korrigeeritud ja täiendatud hinnakiri kehtib alates 11.10.2016 ning on leitav meie kodulehe Hinnakirja rubriigist SIIT.

 

AS Metrosert