Euroopa Keskpanga elektrilise juhtivuse tööetalonide kalibreerimine Metroserdi riigietalonide elektrilaboris

 

Metroserdi teadur-etalonihoidja Andrei Pokatilov kalibreeris riigietalonide elektrilaboris Euroopa Keskpanga elektrilise juhtivuse tööetalonid.

 

Elektrilise juhtivuse tööetalonide puhul on tegemist erisulamitest valmistatud metall-kettakestega, mille elektrijuhtivus on lähedane euromüntide omale. Selliseid etalone kasutatakse euromüntide turvalisuse tagamiseks.

 

Mõõtmised sooritati elektrijuhtivuse väärtustel (2…15) MS/m, milles asub näiteks metallisulam Nordic Gold, mida kasutatakse 10-, 20- ja 50-sendi väärtusega euromüntide tootmisel.

 

Täpne mõõtmine nõuab häid tingimusi. Mõõtmistingimusi illustreerib allolev foto.

 

 

 

Fotol vasakul asuvad kalibreeritavad objektid ja paremal on reastatud Metroserdi etalonid, millega kalibreerimine toimus. Mõõteseadmed ja etalonid olid paigutatud õhktermostaati, et tagada stabiilne temperatuur 20°C. Temperatuuri stabiilsust jälgiti plaatinatakistustermomeetri Pt-100 abil. Sellise olulise ja usaldusväärse mõõtmise edukasse sooritamisse panustasid omalt poolt ka teiste riigietalonidega (temperatuur, pikkus) seotud Metroserdi teadurid.

 

Uudse kalibreerimisteenuse arendus sai tõuke 2007. aastal alanud koostööprojektist. Hiljem kasvas sellest välja 11-st partnerist koosnev rahvusvaheline projekt, mille koordinaatoriks oli Ardoran OÜ.

 

Tänaseks väljatöötatud mõõteteenus aitab tõsta euromüntide turvalisust. Kalibreeritud etalonidega sooritab Euroopa Keskpank võrdluskatseid euromüntide vermimiskodade vahel. Lisaks võimaldab väljatöötatud teenus mõõta tööstuses ja tootmises (näiteks lennunduses) ning ka teadusuuringutes kasutatavate materjalide elektrijuhtivust jälgitaval moel.