18.-19.11.2015 toimus Metroserdis EURAMET'i projekti töökoosolek

 

18. ja 19. novembril 2015 toimus Metroserdis Euramet-i1 poolt koordineeritava Euroopa metroloogiauuringute programmi2 raames läbi viidava projekti „Traceable in-process dimensional measurement“ töökoosolek.

 

Projekt tegeleb tööstuseseadmete poolt otse töötlemisprotsessi käigus läbi viidavate mõõtmiste usaldusväärsuse tagamise meetodite väljatöötamisega. Nimetatud projekt kestab kolm aastat ja selles osalevad kaheksa Euroopa metroloogiainstituuti, kolm Euroopa ülikooli ning mitmed tööstuspartnerid. Projekti koordineerib Saksamaa metroloogiaintsituut Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Projekti tutvustav veebileht on huvi korral leitav SIIT.

 

Metroserdi põhiline osalus projektis on seotud kahe teemaga: projekti raames välja töötatud mobiilse suuremõõtmelise kliimakambri keskkonnatingimuste monitooringu süsteemi arendus ja spetsiaalselt tööpinkide/töötlemiskeskuste mõõtevõimekuse kontrolliks loodud etalonobjektide väljatöötamine ning nende mõõtmine 3D mõõtemasinal.

 

Tallinnas toimunud töökoosoleku eesmärgiks oli hinnata projekti senist kulgu ja planeerida edasisi tegevusi. Koosolekust võttis osa 20 spetsialisti kaheksast riigist. Töökoosoleku lõpetas ekskursioon Metroserdi Tallinna laboris, mis oli osalejatele huvipakkuv ning kogu üritusega jäädi väga rahule.

 

Kirjeldatud projekti töökoosolek oli Metroserdis 2015. aastal toimunud teine Euramet-i üritus. Eelmise ürituse kohta on võimalik lugeda SIIT.

 

 

Foto: Suurbritannia metroloogiainstituudi (NPL) poolt välja töötatud etalonkeha mõõtmine Metroserdi 3D mõõtemasinal

 

1EURAMET e.V (European Association of National Metrology Institutes) on Euroopa metroloogia instituute ühendav assotsiatsioon.

2European Metrology Research Programme (EMRP) – Eurameti egiidi all Euroopa Liidu ja liikmesmaade poolt rahastatav metroloogiavaldkonna teadusuuringute programm.