19.02.2015 toimus Metroserdis EURAMET'i koolitus

 

19. veebruaril 2015 toimus AS-is Metrosert - Eesti metroloogia keskasutuses EURAMETi1 koolitus „EMPIR Research Potential Projects. Training on drafting the Potential Research Topics and Joint Research Projects“. Koolituse viisid läbi Dr. Duncan Jarvis Inglismaalt (EMPIR programmi juht) ja Dr. Tanasko Tasić Saksamaalt (EMPIR metroloogia-alase võimekuse meetme ja tugirühma juht). Koolitusel osalesid metroloogia valdkonna esindajad Lätist, Leedust, Poolast ja Eestist.

 

Koolitusel räägiti põhjalikult Euroopa Liidu (EL) teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogrammi Horisont 2020 raames 2014. aastal käivitatud Euroopa Metroloogiaprogrammist EMPIR (European Metrology Program for Innovation and Research). Kirjeldati EMPIR-programmi ülesehitust, toimimist, osalemis- ja finantseerimistingimusi. Erilist tähelepanu pöörati EL väikeste liikmesriikide omavahelise ja regionaalse koostöömeetme tutvustamisele.

 

Ürituse oluliseks lisaväärtuseks oli valdkonna spetsialistide rahvusvahelise kontaktvõrgustiku tugevdamine ning kogemuste vahetamine. Osalejad jäid üritusega väga rahule ning hindasid saadud teadmisi ning kontakte kõrgelt.

 

1EURAMET e.V (European Association of National Metrology Institutes) on Euroopa metroloogia instituute ühendav assotsiatsioon.

 

 

EURAMETi koolitusel osalejad 19.02.2015