Metroserdi töötaja esines ettekandega Metroloogiakonverentsil Pariisis ja EURAMETi töögrupi koosolekul Varssavis

 

AS-i Metrosert, Tallinna Tehnikaülikooli ja Riia Tehnikaülikooli koostööna valmistati ette 16. Rahvusvahelisel Metroloogiakonverentsil esitamiseks publikatsioon "Grid-based computational algorithm for accurate AC conductivity measurements" („Võre-põhine arvutusmeetod elektrijuhtivuse täppismõõtmistel vahelduvvoolul“).

 

Töö autoriteks on Andrei Pokatilov, Martin Parker ja Toomas Kübarsepp AS-ist Metrosert, Olev Märtens Tallinna Tehnikaülikoolist ning Andrei Kolyshkin Riia Tehnikaülikoolist. Töö käigus viidi vajalikud katsetused läbi Metroserdi riigi elektrietaloni laboris. Teemakohane teadusartikkel ilmus mais 2013 ajakirjas „Measurement“.

 

Väljatöötatud arvutusmeetod leiab rakendust elektrijuhtivuse mõõtude kalibreerimisel vahelduvvoolul. Kalibreeritud elektrijuhtivuse mõõtusid kasutatakse metallitööstuses ja lennunduses toodete kvaliteeti tagavatel mõõtmistel. Töö tulemuste potentsiaalseteks tarbijateks on ka vermimiskojad ning Euroopa rahvuslikud etalonlaborid.

 

Uurimistöö tulemustega esines arvutusmeetodi väljatöötaja Andrei Pokatilov (Metroserdi teadus-arendusdivisjoni teadur-etalonihoidja) stendiettekandega Rahvusvahelisel Metroloogiakonverentsil Pariisis 10.10.2013 ning EURAMET-i (European Association of National Metrology Institutes) elektri ja magnetismi töögrupi koosolekul Varssavis 17.10.2013.

 

16. Rahvusvaheline Metroloogiakonverents toimus 07.-10.10.2013 Pariisis. Täpsem info konverentsi kohta on leitav siit