Decto sensorite AIR ja LUMEN kalibreerimisest AS-is Metrosert alates 01.12.2015

 

AS Metrosert pakub Decto sensoritele AIR ja LUMEN soodushinnaga kalibreerimisteenust, vajadusel sensor justeeritakse (näiteks korrigeeritakse). Kalibreerimise tulemuste kohta väljastatakse kalibreerimistunnistus ja sensorile kleebitakse kalibreerimist tõendav infokleebis.

 

Decto AIR sensor mõõdab kolme parameetrit: õhutemperatuuri, õhuniiskust ja õhurõhku.

 

Sensori kalibreerimise hind sõltub sellest, mitut parameetrit kalibreerida soovitakse:

- 1 parameeter (näiteks õhutemperatuur) – 30 eurot;

- 2 parameetrit (näiteks õhutemperatuur ja õhuniiskus) – 50 eurot;

- 3 parameetrit – 70 eurot.

Hindadele lisandub käibemaks.

 

Tehniline lisainfo kalibreerimise kohta:

- õhutemperatuur 2 kalibreerimispunkti vahemikus 0 °C kuni 40 °C, vaikimisi 15 °C ja 25 °C, kalibreerimistulemuste laiendmääramatus (k=2) U=±0,5 °C;

- suhteline õhuniiskus 2 kalibreerimispunkti vahemikus 30% RH kuni 80%RH temperatuuril 20 °C, vaikimisi punktid 40 % RH ja 70 % RH, kalibreerimistulemuste laiendmääramatus (k=2) U=±3 % RH;

- õhurõhk 2 kalibreerimispunkti vahemikus 900 hPa kuni 1100 hPa, vaikimisi 970 hPa ja 1030 hPa, kalibreerimistulemuste laiendmääramatus (k=2) U=±3 hPa.

         

Decto LUMEN sensor mõõdab valgustatust.

 

Kalibreerimise hind on 50 eurot, millele lisandub käibemaks.

 

Tehniline lisainfo kalibreerimise kohta: 5 kalibreerimispunkti piirkonnas 50 lux kuni 1500 lux, vaikimisi (50; 250; 500; 1000; 1500) lux, kalibreerimistulemuste suhteline laiendmääramatus (k=2) U=±5 % näidust.

 

Teenuste osutamisel kehtivad AS Metrosert metroloogiateenuste üldtingimused.

 

Kui soovite kalibreerimisteenust laiemas vahemikus, rohkemates kalibreerimispunktides või kõrgemal täpsuse tasemel, leiate teenuse hinnad meie hinnakirjast.

 

AS Metrosert