Eesti, Läti ja Leedu metroloogiaasutused allkirjastasid koostöömemorandumi


AS Metrosert Eesti metroloogia keskasutusena, Läti rahvuslik metroloogiakeskus ja Vilniuse metroloogiakeskus allkirjastasid 8. detsembril 2016 Vilniuses kolmepoolse koostöömemorandumi metroloogia alal.

 

 


Foto Balti riikide metroloogia-alase koostöömemorandumi allkirjastamine (vasakult): Vilniuse metroloogiakeskuse direktor V. Martišienė, Läti rahvusliku metroloogiakeskuse juhataja I. Blaua ja AS-i Metrosert, Eesti metroloogia keskasutuse juhataja K. Kauler.

 

Ettevalmistavad kohtumised ja metroloogialaborite külastused vältasid ligi kaks aastat. Kokku lepitud peamisteks koostöösuundadeks on metroloogia-alase teabe vahetamine, ühiste väljaõpete korraldamine, spetsialistide vahetus ja mõõteteenuste piiriülene arendus. Eesti, Läti ja Leedu metroloogia keskasutused loodavad ühiselt leida võimalusi spetsialiseerumiseks mõõtealaste arenduste vallas vastates nii riikidesisestele kui ka Balti regiooni nõudlusele tervikuna.

 

Kolme riigi vahel allkirjastatud memorandumist on oodata senisest tõhusamat ja mitmekülgsemat metroloogia-alast rahvusvahelist koostööd.

 

AS Metrosert