Uus teenus: objektide geomeetriliste parameetrite mõõtmine 3D koordinaatmõõtemasinal

 

Metrosert pakub uue teenusena objektide geomeetriliste parameetrite mõõtmist 3D (kolme dimensiooni) mõõtemasinal. Mitutoyo koordinaatmõõtemasina kasutuselevõtt Metroserdi Tallinna laboris on 2014. aastal üheks olulisemaks arenduseks meie poolt pakutavates pikkuse mõõtevaldkonna teenustes.

 

Teenus on ettevõtetele kasulik näiteks tootearenduse protsessis, sisseostetavate (erikujuliste) toodete kontrollmõõtmistel, toodete prototüüpide mõõtmisel, lõpptoodangu kvaliteedikontrollis ning mitmetel muudel juhtudel. Siinkohal on oluline välja tuua, et Metrosert teostab mõõtmisi kui kolmas ehk sõltumatu osapool, mis võib teatud situatsioonides olla mõõtmised tellinud ettevõttele oluliseks eeliseks.

 

3D mõõtemasina tööala on 700 mm × 1000 mm × 600 mm, saavutatav laiendmääramatus (0,9+2,5×L) µm (L on pikkus meetrites). Mõõdetavate objektide maksimaalne kaal on 800kg. Masin võimaldab mõõta ka pinnaprofiili skaneerivas režiimis ja teostada CAD mudeliga võrdlemist.

 

Mõõtemasina kasutamine on oluliseks eeliseks just keeruka kuju ja kõrgete täpsusnõuetega detailide või toodete mõõtmisel, kus lisaks joonmõõtmetele on olulised ka muud kujuparameetrid ja erinevatel pindadel asuvate elementide asukohatolerantsid.

 

Mõõtetulemused väljastab Metrosert koos määramatuse hinnanguga korrektselt vormistatud mõõteprotokollis, vajadusel saame kliendile esitada ka standardisarja EVS-EN ISO 14253 kohase hinnangu toote geomeetriliste parameetrite nõuetele vastavuse osas.

 

Mitutoyo koordinaatmõõtemasinaga töötamiseks läbisid kolm Metroserdi töötajat novembris 2014 ja juulis 2015 põhjaliku väljaõppe masina tootjapoolse koolitaja-inseneri juhendamisel. Tänaseks on masinat põhjalikult katsetatud ning pakume teenust erinevatele klientidele.

 

Metroserdile teadaolevalt ei paku Eestis täna keegi teine samaväärse masinaga mõõtmisteenust. Pakume teenust nii Eestis kui teistes riikides tegutsevatele organisatsioonidele.

 

3D mõõtemasinaga seotud küsimuste ja teenuse tellimise soovidega palume pöörduda meie pikkuse mõõtevaldkonna spetsialisti, Holger Kruusla poole e-posti teel: holger.kruusla@metrosert.ee või telefonil 681 4803.

 

 

Akustikavaldkonna katseseadme geomeetriliste parameetrite mõõtmine 3D mõõtemasinal.

Fotode autor: Kaspar Saaremets


Vaata teenust tutvustavat flaierit SIIT

 

AS Metrosert