2017 AVALIKUD TÄIENDUSKOOLITUSED

 

Lugupeetud kliendid!

 

Oleme oma kodulehel avaldanud Metroserdi poolt 2017. aastal korraldatavate avalike täienduskoolituste plaani. Ootame sellega tutvuma ja koolitustele registreeruma.

 

Metroloogia valdkonnas pakume uut koolitust: „Praktiline temperatuuri mõõtmine“. Praktilisema suunitlusega on ka koolitused massi ja pikkuse mõõtmistega seoses.

 

Endiselt pakume koolitust „Metroloogia alused“ nii Tallinnas kui Tartus, koolitust „Põhjalikumalt mõõtemääramatusest“ ning „Pädeva mõõtja koolitust alkoholitootjatele“.

 

Kaheaastase vaheaja järel pakume taas koolitust „Standardi ISO 17025 rakendamine katse- ja kalibreerimislaboris“, mille viivad läbi meie metroloogia- ja sertifitseerimisdivisjonide juhid.

 

Täiendasime oluliselt juhtimissüsteemide alaste koolituste valikut ning muutsime juhtimissüsteemide siseaudiitorite koolitusprogrammi veelgi põhjalikumaks.


Uute koolitustena pakume järgmisi koolitusi: „Riskihindamise põhimõtted standardi ISO 31000 alusel“ ning „Olelusringi hindamine ja keskkonnaaspektid standardi ISO 14044 alusel“.

 

Samuti on hea meel teatada, et pakume koolitust „Ülevaade standardite ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 olulistest muudatustest“ aasta alguses Kohtla-Järvel vene keeles.

 

Kõiki koolitusi ja koolituste erilahendusi on võimalik tellida organisatsiooni täpsetest soovidest ja vajadustest lähtuvalt ka oma ettevõtte töötajate grupile.

 

Täiendavate küsimustega palume pöörduda telefonil 681 4830 või e-kirja teel koolitus@metrosert.ee

 

Loodame, et leiate koolituste valikust endale ja oma kolleegidele põneva enesetäiendamise võimaluse ning kohtume koolitustel!

 

AS Metrosert