2016. aasta avalike koolituste plaan

 

Head kliendid!

 

Olete oodatud tutvuma Metroserdi poolt 2016. aastal korraldatavate avalike koolituste plaaniga.

 

Lähtudes klientide tagasisidest ja ootustest täiendasime koolituste valikut järgmiselt:

- 05.-06. aprillil 2016 on taas võimalik osaleda „Toiduohutuse juhtimissüsteemi (standard ISO 22000) siseaudiitorite koolitusel“;

- 21. aprillil 2016 pakume uue koolitusena välja programmi „Praktiline massi mõõtmine“;

- 05. mail 2016 viime läbi venekeelse koolituse „Põhjalikumalt mõõtemääramatusest“ Kohtla-Järvel (TTÜ Virumaa Kolledži ruumides);

- 19. mail 2016 viime läbi koolituse „Ülevaade standardite ISO 9001 ja ISO 14001 olulistest muudatustest“ Metroserdi Tartu labori õppeklassis (Riia 181 C, Tartu);

- 01. detsembril 2016 pakume uue koolitusena välja programmi „Praktiline pikkuse mõõtmine“.

 

Endiselt pakume ka metroloogia aluste koolitusi nii eesti kui vene keeles ning juhtimissüsteemide siseaudiitorite koolitust.

 

Koolituste plaani ja täpsema info kõigi koolituste kohta leiate Metroserdi kodulehelt 

 

Täiendavate küsimustega palume pöörduda telefonil 681 4830 või e-kirja teel koolitus@metrosert.ee

 

Kohtumiseni koolitustel!

 

AS Metrosert